Det smarte Pyranometeret SMP3 fra Kipp & Zonen ble lansert på MetTech i 2011. Siden dette har Kipp & Zonen jobbet videre med «smartifiseringen» av sensorene sine og dermed lansert pyranometeret SMP11 og UV Radiometeret SUV5.

Tidligere har mange av Kipp & Zonen sine sensorer gitt ut mikrovolt-signaler uten behov for tilførsels-spenning. Selv om våre Campbell Scientific dataloggere har kunnet lese dette direkte, har de fleste andre vært avhengige av forsterkere for å kunne måle dette signalet. Når nå denne typen sensorer er tilgjenelig med 0-1VDC eller 4-20mA utsignal forenkler dette prosessen med systemintegrasjon. Alle SMART-sensorene fra Kipp & Zonen kommer også nå med RS485.

Som en følge av at SMART-sensorene er digitale, er at selve sensoren inneholder kalibreingsparameterene, og at man dermed ikke har behov for å legge inn omregninger i målerutinene.

Les mer om SMP3 og de andre SMART-sensorene fra Kipp & Zonen eller send oss en prisforespørsel.