Den nye plan og bygningsloven som trådte i kraft 1.7.2010 stiller strengere krav til takkonstruksjonen ved rehabilitering.

Bygg som kjøpesentre, forsamlingshus og idrettshaller med lette takkonstruksjoner, store spennvidder og tilstedeværelse av mange mennesker, er spesielt utsatte for store snømengder.

Det kan derfor være nødvendig å måke taket oftere og det fremtvinges et behov for å automatisere snømengdemålingene.

ITAS leverer et komplett system for snødybdemåling med eget overvåkingspanel og varsling på SMS. Snødybden måles vha ultralyd som er en driftsikker løsning som krever lite vedlikehold.