ITAS tilbyr en komplett løsning for ditt prosjekt. Enten du har behov for å måle turbiditet, pH, ledningsevne eller andre vannkvalitetsparametere.

Vi hos Scanmatic ITAS merker en økende pågang av kunder som ønsker å måle vannkvalitet. De fleste som kontakter oss har prosjekter der det dreier seg om å overvåke pH, og turbiditet en elv eller et vassdrag. Vår standardløsningmåler derfor disse parameterene men kan også enkelt tilkobles sensorer for konduktivitet/ledningsevne, Suspendert Stoff (Suspended Solids), nivå til vannføring, etc. Vi benytter en rekke ulike sensorer, og har du en favoritt, kan vi koble til denne også.

ITAS loggerkoffert for vannkvalitet

Dersom en ønsker flere parametere enn dette er det ofte aktuelt å bruke en multiparameter-probe. Vår standardløsning kan brukes med multiparameter-prober fra mange ulike leverandører. Multiparameter-probene er ofte enklere å installere å bruke enn flere enkeltsensorer. De har én kassett medflere sensor-elementer i, med en felles kabelforbindelse.

Data fra målesystemet for vannkvalitet hentes ved å logge inn på vår webpresentasjon. Systemet støtter automatiske alarmer på e-post og SMS ved avvik mellom stasjon oppstrøms og nedstrøms, brudd på terskelverdier etc. En kan også utvide systemet for å gjøre automatiske vannprøver ved forhåndsprogrammerte hendelser eller tidspunkt.

Ta kontakt med oss for løsning og priser.