Kålflue, engtege, epleskurv, mjøldogg eller grå øyeflekk….

Dersom noen av disse begrepene sier deg noe, er du enten bonde, gartner eller agronom. Eller du er en legmann med veldig sære interesser. Dette er nemlig navn på fryktede parasitter og plantesykdommer som kan gjøre en plantedyrkers liv til litt av en prøvelse. Heldigvis har vi VIPS (Varsling Innen PlanteSkadegjørere), en varslingstjeneste for landbruket som er utviklet av Bioforsk og Norsk Landbruksrådgivning.

VIPS holder kontinuerlig oversikt over de viktigste jordbruksdistriktene i Norge ved å registrere lokal utvikling av skadegjørere og ved hjelp av et nettverk av klimastasjoner ITAS har levert. Det er nemlig sånn at faren for oppblomstring av de enkelte skadegjørerne står direkte i forhold til kjente klimatiske og plantefysiologiske parametre. Når disse forholdene begunstiger utvikling av bestemte skadegjørere, blir plantedyrkerne varslet og får samtidig råd om tiltak for å bekjempe dem. Tjenesten omfatter også fagmeldinger og meldinger om førstefunn, samt informasjon om vanningsbehov.

Her kan du sjekke VIPS-tjenesten