WMA-5 representerer en fornying innen presisjons-måling av CO2. Analysatoren er en gassmåler for fast installasjon. WMA-5 sikrer nøyaktige resultater med bland annet en forbedret rutine for selvkalibrering (nullpunktskalibrering).

WMA-5 kan leveres med trådløs nettverkstilkobling som gjør at du kan kontrollere analysatoren med smarttelefon.

Hos PP Systems kan du lese mer om WMA-5 og andre gass-analysatorer.

Sanntidsavlesning i display:
Screen1edit

Grafisk fremstilling i display:
Screen2edit

Grafisk fremstilling i PC-programvaren:
GAS_Cropped-300x171

Visning av CO2 data i APP:
WiFi1