Hydrologi

Presis måling av nedbør og vannkvalitet

Nedbør, vannføring og vannstand

Vi leverer komplette målesystemer for overvåking av vannføring, vannmengde og vannstand i elver med tanke på kraftproduksjon og flomvarsling.

I for eksempel Bergen, Tronheim, Sandefjord, Tinn og andre byer og kommuner brukes våre løsninger for nedbørsmålinger. Det er stadig viktigere for kommunene å følge med på nedbør, både det normale og det ekstreme . Det handler om krav til avløp og dokumentasjon ved evt. forsikringstilfeller.

Utslipp og vannkvalitet

For utslippsovervåking og måling av vannkvalitet tilbyr vi systemer for måling av parametre som oksygeninnhold, pH-verdi, ledningsevne og turbiditet. I jordbruksforskning brukes våre systemer til overvåking og kontroll av avrenning, blant annet i JOVA-prosjektet som har vært drevet av Bioforsk siden 1992.

Måleløsninger for bla.:

  • Nedbør
  • Vannføring
  • Vannstand
  • Vannkvalitet

Kontakt oss

Datalogger med fjernkommunikasjon

Datalogger med fjernkommunikasjon

I enkelte tilfeller er man ikke nødvendigvis ute etter målesystemer av høyeste kvalitet, men noe som er godt nok. I kortvarig prosjekt, er det ikke alltid økonomi til å kjøpe inn en veldig eksklusiv måleløsning med en datalogger som holder i 20år. ITAS er nå...

Måling av nedbør

Måling av nedbør

ITAS leverer sensorer eller komplette målestasjoner for måling av nedbør. Vi har produkter av høy kvalitet samt ekspertise til å levere målestasjoner som oppfyller spesifikasjoner fra Meteorologisk institutt. Til kommuner tilbyr ITAS i utgangspunktet 3...

Måling av vannkvalitet

Måling av vannkvalitet

ITAS tilbyr en komplett løsning for ditt prosjekt. Enten du har behov for å måle turbiditet, pH, ledningsevne eller andre vannkvalitetsparametere. Vi hos Scanmatic ITAS merker en økende pågang av kunder som ønsker å måle vannkvalitet. De fleste som kontakter...