Produktnyhet: Trådløst sensornettverk

Produktnyhet: Trådløst sensornettverk

Det nye systemet for trådløs sensorteknologi fra Campbell Scientific gir en langt større fleksibilitet ved utplassering av sensorer. Ved å velge et trådløst sensornettverk sparer man tid og kostnader på å grave ned eller legge kabel. I noen situasjoner har man heller...
Nedbørmålinger i Bergen

Nedbørmålinger i Bergen

Å måle nedbør i Bergen er kanskje den beste referanse vi kan ha for utstyr som skal måle mye nedbør over lang tid. ITAS har levert 5 automatiske målestasjoner til Bergen kommune. De første 2 ble levert i 2003 og de to siste i 2017. Stasjonene overfører data til...
Dataloggere fra Campbell Scientific

Dataloggere fra Campbell Scientific

De aller fleste av våre løsninger bygges rundt Campbell Scientific dataloggere. Disse er kjent for sin allsidighet og at de er svært nøyaktige, driftssikre og fleksible selv i tøffe klimaforhold. Blant Campbell Scientifics dataloggere finner du alt fra loggere som...
Automatiske vannmålinger etter 90 år

Automatiske vannmålinger etter 90 år

Målinger av temperatur i sjøen i Flødevigen ble startet opp i 1919 med ujevn frekvens. Fra 2009 blir det foretatt kontinuerlige målinger av temperatur og saltholdighet i sjøen på 1, 19 og 75 meters dyp, samt lufttemperatur, vindretning og vindstyrke. I...
VIPS – Varslingsystem for skadedyr

VIPS – Varslingsystem for skadedyr

Kålflue, engtege, epleskurv, mjøldogg eller grå øyeflekk…. Dersom noen av disse begrepene sier deg noe, er du enten bonde, gartner eller agronom. Eller du er en legmann med veldig sære interesser. Dette er nemlig navn på fryktede parasitter og plantesykdommer...
Breovervåkning med time-lapse

Breovervåkning med time-lapse

Alle som har sett de fascinerende opptakene fra Oxford Scientific Film Institute av planter som vokser eller åmer som forpupper seg og blir til sommerfugler i løpet av minutter, vil enes om at det kan gi mening å se gresset gro. Selve teknikken, time-lapse som det...
30 år med klimamålinger

30 år med klimamålinger

I snart 30 år har ITAS levert og driftet automatiske stasjoner for vær- og klimamålinger for Bioforsk. I dag er det 100 slike stasjoner over hele landet som gir viktige data til varsling og miljøtiltak i landbruket (LMT) ITAS leverer komplette, automatiske...